Kövessen bennünket

Facebook
Flickr
Twitter
Youtube

Hírlevél

Általános közzétételi lista


Környezeti információk I.

Környezeti információk II.

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Elérhetőség Frissítés Megőrzés

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Letöltés

Link

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Letöltés

Letöltés

Link

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Elérhetőség Frissítés Megőrzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Letöltés

Letöltés

Letöltés (archiv)

Letöltés

Letöltés

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Link

Link

Letöltés

Letöltés

Térítési díj szabályzat:

2020.12.01-től

2021.03.01-től

Labor vizsgálatok díjtételei 2021.06.28-tól

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlés

2020.01.14.

2020.02.13.

2020.07.23.

2020.11.25.

2020.12.31.

2021.03.04.

2021.03.25.

Felügyelőbizottság

2020.01.14.

2020.02.13

2020.07.23.

2020.08.07.

2021.02.03.

2021.02.25.

2021.03.24.

 A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Letöltés

Letöltés

Letöltés

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Letöltés Negyedévente Az előző állapot törlendő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Elérhetőség Frissítés Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésre, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Letöltés

Letöltés

Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 Letöltés A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
Közbeszezési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  Link Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatlakozzon hozzánk

Betegelégedettség

Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával hozzájárulsz a sütik használatához. További részletek.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk